Srdcové záležitosti.“Legendy“

Japonské autá sú pre nás srdcová záležitosť, pracujeme na nich so starostlivosťou...